*Конечен извештај за ревизија за материјално и финансиско работење и јавни набавки за период од 01.01.2020 до 31.12.2021 година во Општина Пехчево*

Download (PDF, 6.07MB)

 

Вести

И З В Е С Т У В А Њ Е Се известуваат граѓаните на Општина Пехчево дека Општина Пехчево ќе започне со 1.РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛ.ИНДУСТРИСКА Согласно Договорот за Тендер 3-Градежни работи за подобрување на инфраструктурата на локалните патишта в... Повеќе

Општина Пехчево © 2013 - 2020 Сите права се задржани | Hosting and Development by MSP Myserverplace