Вести
час

Вести

ЈАВЕН КОНКУРС за ангажирање на реонски попишувачи и реонски инструктори

Врз основа на член 7 од Правилникот за утврдување на начинот и поблиските услови за именување на членови на комисиите за пописните реони и селекција и избор на реонските попишувачи и реонските инструктори, Државниот завод за статистика, обј... Повеќе

Општина Пехчево © 2013 - 2020 Сите права се задржани | Hosting and Development by MSP Myserverplace