Вести
час

Вести

Започна првата фаза од капиталниот проект за подобрување на системот за водоснабдување во општина Пехчево

Општина Пехчево се соочува со сериозни предизвици кои се однесуваат на системот за водоснабдување и квалитетната вода за пиење за граѓаните односно обезбедување на доволни количини на вода, третман и управување со квалитетот на водата за пи... Повеќе

Општина Пехчево © 2013 - 2020 Сите права се задржани | Hosting and Development by MSP Myserverplace