Вести

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА за увид на јавноста за урбанистички проект вон опфат на урбанистички плансо намена Е1.8

Бр.11-622/3 Од  05.07.2024                                                                       Врз основа на член 62 став 10 и член 35 став 3 од Законот за урбанистичко  планирање(СЛ. Весник на РСМ бр. 32/20 ),  Општина Пехчево   го донес... Повеќе

Општина Пехчево © 2013 - 2020 Сите права се задржани | Hosting and Development by MSP Myserverplace