Вести
час

Вести

Решенија за именување на претседател, заменик претседател, членови и нивни заменици во избирачки одбори Пехчево

*Решение за именување на претседател, негов заменик, членови и нивни заменици во избирачки одбор за избирачко место број 0017 (Негрево) *Решение за именување на претседател, негов заменик, членови и нивни заменици во избирачки одбор за изби... Повеќе

Општина Пехчево © 2013 - 2020 Сите права се задржани | Hosting and Development by MSP Myserverplace