Корисни линкови

Корисни линкови

 

Центар за управување со кризи на РМ

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на РМ

EFFIS, European Forest Fire Information System (Карта со прогноза на опасност од пожари)

 

Општина Пехчево © 2013 - Сите права се задржани.

Изработил Сашко Павловски