Општина Пехчево https://pehcevo.gov.mk Општина препознатлива за сите Thu, 23 Mar 2023 07:26:57 +0000 mk-MK hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.5 Реконструкција на сува комора на резервоар во село Црник https://pehcevo.gov.mk/rekonstruktsija-na-suva-komora-na-rezervoar-vo-selo-tsrnik/ https://pehcevo.gov.mk/rekonstruktsija-na-suva-komora-na-rezervoar-vo-selo-tsrnik/#respond Thu, 23 Mar 2023 07:26:57 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7773 Реконструкција на сува комора на резервоар во село Црник Заврши реализацијата на проектот „Реконструкција на сува комора на резервоар во село Црник, Општина Пехчево“ во вредност од 1.103.803,00 денари. Финансиските средства Општина Пехчево ги има обезбедно од страна на Министерството за транспорт и врски, Потпрограма 11 – Поддршка на имплементацијата на Декада и Стратегија за […]

The post Реконструкција на сува комора на резервоар во село Црник appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Реконструкција на сува комора на резервоар во село Црник
Заврши реализацијата на проектот „Реконструкција на сува комора на резервоар во село Црник, Општина Пехчево“ во вредност од 1.103.803,00 денари. Финансиските средства Општина Пехчево ги има обезбедно од страна на Министерството за транспорт и врски, Потпрограма 11 – Поддршка на имплементацијата на Декада и Стратегија за Ромите за 2022 година.
Со реализацијата на овој проект, променети се сите фасонски делови во резервоарот, пуштена е во употреба втората комора од резервоарот и поставена е дополнителна опрема за хлорирање на водата.
Постоечката водоводна арматура и фасонски парчиња беа застарени нефункционални и можеше да дојде до нивно пукање, па затоа истите се заменети со нови.
Село Црник во летните и сушни периоди имаше недостаток на вода и населението остануваше без вода за пиење, но со пуштање во употреба на втората комора од резервоарот проблемот со водоснабдување е решен.
Со поставената дополнителна опрема за хлорирање на водата ќе се достигне поголем квалитет на истата и уништување на сите патогени и факултативно патогени микроорганизми.
Со реализација на проектот „Реконструкција на сува комора на резервоар во село Црник, Општина Пехчево“ постигната е целта односно обезбедена е чиста вода за пиење на населението и подобрено е водоснабдувањето на селото.
Го исполнуваме и реализираме ветеното на граѓаните!

The post Реконструкција на сува комора на резервоар во село Црник appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/rekonstruktsija-na-suva-komora-na-rezervoar-vo-selo-tsrnik/feed/ 0
15-та седница на Советот на општина Пехчево за ден 28.03.2023 година https://pehcevo.gov.mk/15-ta-sednitsa-na-sovetot-na-opshtina-pehchevo-za-den-28-03-2023-godina/ https://pehcevo.gov.mk/15-ta-sednitsa-na-sovetot-na-opshtina-pehchevo-za-den-28-03-2023-godina/#respond Tue, 21 Mar 2023 13:45:57 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7770 Врз основа на член 48 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02), и член 21 алинеја 5 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), ja свикувам 15-та седница на Советот на општина Пехчево за ден 28.03.2023 година (вторник). 15-та седница на советот на општина Пехчево ќе се […]

The post 15-та седница на Советот на општина Пехчево за ден 28.03.2023 година appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Врз основа на член 48 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02), и член 21 алинеја 5 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), ja свикувам 15-та седница на Советот на општина Пехчево за ден 28.03.2023 година (вторник). 15-та седница на советот на општина Пехчево ќе се одржи во просториите на ООУ ,,Ванчо Китанов,, – Пехчево, со почеток во 15:00 часот. За работа на седницата го предлагам следниот:

ДНЕВЕН РЕД

1.      Усвојување на записникот од 14та седница на советот на општина Пехчево;

2.      Предлог одлука за усвојување на Кварталeн извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево за период од 01.01.2022 година до 31.12.2022 година;

3.      Предлог одлука за усвојување на Годишен финансиски извештај од работењето на општина Пехчево за 2022 година;

4.      Предлог одлука за  усвојување на Завршната сметка на општина Пехчево за 2022 година;

5.      Предлог одлука за  усвојување на Завршната сметка на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, – Пехчево за 2022 година;

6.      Предлог одлука за  усвојување на полугодишен извештај за работа на ООУ ,,Ванчо Китанов,, – Пехчево за учебната 2022/2023 година;

7.      Предлог одлука за усвојување на развојна програма за работа на ООУ ,,Ванчо Китанов,, – Пехчево за период 2023 -2027 година;

8.      Предлог одлука за усвојување на Завршната сметка на OOУ ,,Ванчо Китанов,, – Пехчево за 2022 година;

9.      Предлог за распишување на јавен повик за пријавување на лица за членови во управен одбор во ЈКП ,,Комуналец,, – Пехчево;

10.  Предлог програма за здравствена и социјална заштита на општина Пехчево за 2023 година;

11.  Предлог одлука за верификација на мандати на членови на Локален младински совет на општина Пехчево;

12.  Предлог одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти;

13.  Предлог програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во општина Пехчево за 2023 година;

14.  Предлог одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на овластениот комунален инспектор при општина Пехчево за 2022 година;

15.  Барања од граѓани;

16.  Советнички прашања;

17.  Тековни активности;

                                                                                                                                           Совет на општина Пехчево

                                                                              Претседател

                                                                                  c.p.Виолета Ѓорѓиевска   

The post 15-та седница на Советот на општина Пехчево за ден 28.03.2023 година appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/15-ta-sednitsa-na-sovetot-na-opshtina-pehchevo-za-den-28-03-2023-godina/feed/ 0
Одлука за Неспроведување на стратегиска оцена https://pehcevo.gov.mk/odluka-za-nesproveduvane-na-strategiska-otsena-2/ https://pehcevo.gov.mk/odluka-za-nesproveduvane-na-strategiska-otsena-2/#respond Thu, 16 Mar 2023 11:58:17 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7765 Одлука за Неспроведување на стратегиска оцена   За планскиот документ   УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (Е-1.13) -Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 4MW на КП 1422/1, КП 1423, КП 1424, КП 1425, КП 1426, КП 1427, […]

The post Одлука за Неспроведување на стратегиска оцена appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Одлука за Неспроведување на стратегиска оцена

 

За планскиот документ   УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (Е-1.13) -Фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 4MW на КП 1422/1, КП 1423, КП 1424, КП 1425, КП 1426, КП 1427, КП 1428, КП 1429 и КП 1430 КО Пехчево, Општина Пехчево, кој се носи согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животна средина.

Документите ги имате на увид на ликот подолу.

Download (PDF, 5.92MB)

Download (DOC, 36KB)

Download (PDF, 1.13MB)

The post Одлука за Неспроведување на стратегиска оцена appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/odluka-za-nesproveduvane-na-strategiska-otsena-2/feed/ 0
ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ https://pehcevo.gov.mk/izvestuvane-za-dostapnost-na-dokument/ https://pehcevo.gov.mk/izvestuvane-za-dostapnost-na-dokument/#respond Wed, 15 Mar 2023 09:15:18 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7759 Почитувани, Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ” кој се реализира од страна на Единицата за имплементација на проект при Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, Општина Пехчево аплицираше со проект за Рехабилитација на локални улици „Илинденска“, „Даме […]

The post ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Почитувани,

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ” кој се реализира од страна на Единицата за имплементација на проект при Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, Општина Пехчево аплицираше со проект за Рехабилитација на локални улици „Илинденска“, „Даме Груев” и „Мирче Ацев“ во Општина Пехчево.

Во прилог достапните догументи ан линковите подолу.

Download (DOCX, 10.93MB)

Download (DOCX, 114KB)

Download (DOCX, 21KB)

The post ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/izvestuvane-za-dostapnost-na-dokument/feed/ 0
Одлука за Неспроведување на стратегиска оцена https://pehcevo.gov.mk/odluka-za-nesproveduvane-na-strategiska-otsena/ https://pehcevo.gov.mk/odluka-za-nesproveduvane-na-strategiska-otsena/#respond Tue, 14 Mar 2023 09:05:52 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7755   Одлука за Неспроведување на стратегиска оцена За планскиот документ Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на инфраструктурни објекти со класа на намена – Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани во Пехчево, општина општина Пехчево, кој се носи согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, не е потребно да се спроведе стратегиска […]

The post Одлука за Неспроведување на стратегиска оцена appeared first on Општина Пехчево.

]]>
 

Одлука за Неспроведување на стратегиска оцена

За планскиот документ Урбанистички проект вон опфат на урбанистички
план за изградба на инфраструктурни објекти со класа на намена – Е1.13
површински соларни и фотоволтаични електрани во Пехчево, општина
општина Пехчево, кој се носи согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање, не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз
животната средина согласно член 65 од Законот за животна средина.

Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од
спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена можете да гинајдете на линкот подолу:

 

Download (PDF, 1.1MB)

Download (PDF, 6.21MB)

The post Одлука за Неспроведување на стратегиска оцена appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/odluka-za-nesproveduvane-na-strategiska-otsena/feed/ 0
Посета на градоначалникот од децата од 3то одд. https://pehcevo.gov.mk/poseta-na-gradonachalnikot-od-detsata-od-3to-odd/ https://pehcevo.gov.mk/poseta-na-gradonachalnikot-od-detsata-od-3to-odd/#respond Fri, 10 Mar 2023 12:23:42 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7752              Децата од третто одделение од Општинското Основно Училиште „Ванчо Китанов“ – Пехчево, со наставничката Елизабета Вучковски го посетија Градоначалникот на Општина Пехчево Александар Китански, за да се запознаат со работата на локалната самоуправа и надлежностите на Градоначалникот. Тие разговараа со Градоначалникот и локалната администрација за тоа кои права и надлежности ги има општината и […]

The post Посета на градоначалникот од децата од 3то одд. appeared first on Општина Пехчево.

]]>
             Децата од третто одделение од Општинското Основно Училиште „Ванчо Китанов“ – Пехчево, со наставничката Елизабета Вучковски го посетија Градоначалникот на Општина Пехчево Александар Китански, за да се запознаат со работата на локалната самоуправа и надлежностите на Градоначалникот. Тие разговараа со Градоначалникот и локалната администрација за тоа кои права и надлежности ги има општината и поставија прашања за работата на Градоначалникот. Исто така ги кажаа своите предлози и желби за реализирање на одредени проекти и активности кои општината може да ги реализира, а се во насока за развој на туризмот, спортот, културата и образованието. Градоначалникот Китански изрази задоволство затоа што општината е посетувана од страна на учениците и им посака многу здравје, весели и среќни денови, да бидат позитивни и добри личности, затоа што општеството ќе биде успешно само ако сите заеднички го градиме и се грижиме за него. Воедно им кажа на дечињата дека општината е отворена за сите граѓани, па исто така и за нив, каде може да дадат свои предлози и идеи за да го направиме нашето градче поубаво место за живеење.

 

The post Посета на градоначалникот од децата од 3то одд. appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/poseta-na-gradonachalnikot-od-detsata-od-3to-odd/feed/ 0
Акционен план за инклузија на ромите во општина Пехчево 2023/2027 https://pehcevo.gov.mk/aktsionen-plan-za-inkluzija-na-romite-vo-opshtina-pehchevo-2023-2027/ https://pehcevo.gov.mk/aktsionen-plan-za-inkluzija-na-romite-vo-opshtina-pehchevo-2023-2027/#respond Fri, 10 Mar 2023 09:11:39 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7748 Почитувани на линкот подолуможете да го најдете акциониот план за инклузија на ромите во општина Пехчево 23/27  

The post Акционен план за инклузија на ромите во општина Пехчево 2023/2027 appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Почитувани на линкот подолуможете да го најдете акциониот план за инклузија на ромите во општина Пехчево 23/27

 

Download (PDF, 6.98MB)

Download (PDF, 382KB)

The post Акционен план за инклузија на ромите во општина Пехчево 2023/2027 appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/aktsionen-plan-za-inkluzija-na-romite-vo-opshtina-pehchevo-2023-2027/feed/ 0
Годишана програма меѓу мажите и жените https://pehcevo.gov.mk/godishana-programa-megu-mazhite-i-zhenite/ https://pehcevo.gov.mk/godishana-programa-megu-mazhite-i-zhenite/#respond Fri, 10 Mar 2023 09:02:08 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7744 Почитувани, на линкот подолу можете да ја најдете програмата за еднаквиможности помеѓу мажите и жените за општина Пехчево!

The post Годишана програма меѓу мажите и жените appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Почитувани, на линкот подолу можете да ја најдете програмата за еднаквиможности помеѓу мажите и жените за општина Пехчево!

Download (PDF, 2.54MB)

The post Годишана програма меѓу мажите и жените appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/godishana-programa-megu-mazhite-i-zhenite/feed/ 0
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА https://pehcevo.gov.mk/soopshtenie-do-javnosta-2/ https://pehcevo.gov.mk/soopshtenie-do-javnosta-2/#respond Tue, 07 Mar 2023 10:24:31 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7737 Бр.11-1529/4 Од  08.03.2023                                                                       Врз основа на член 62 став 10 и член 35 став 3 од Законот за урбанистичко  планирање(СЛ. Весник на РСМ бр. 32/20 ),  Општина Пехчево   го донесува следното:                                                      СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА           Се става на увид на јавноста Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за изградба на инфраструктурни објекти […]

The post СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Бр.11-1529/4

Од  08.03.2023                                                                      

Врз основа на член 62 став 10 и член 35 став 3 од Законот за урбанистичко  планирање(СЛ. Весник на РСМ бр. 32/20 ),  Општина Пехчево   го донесува следното:

                                                     СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

          Се става на увид на јавноста Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за изградба на инфраструктурни објекти со класа на намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани, кои се градат на земјиште – помали од 10 МW, на КП бр.1284, 1285, 1286, 1287 и 1288 – КО Пехчево, Општина Пехчево, со технички број 14/ 22
    Јавниот увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за изградба на инфраструктурни објекти со класа на намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани, кои се градат на земјиште – помали од 10 МW, на КП бр.1284, 1285, 1286, 1287 и 1288 – КО Пехчево, Општина Пехчево, со технички број 14/ 22 ќе се спроведе со објава на планот на на официјалната web страна на општина Пехчево www.pehcevo.gov.mk
   Јавниот увид ќе трае 20 дена од објавувањето на соопштението почнувајќи од  08.03.2023  год.
    Во споменатиот период заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да достават писмени забелешки, предлози и анкетни листовидо општина Пехчево.

Одговорно лице:                                                      Градоначалник :

Николчо  Станоевски с.р                                      Александар Китански с.р.

 

Документите на линкот подолу.

 

Download (DOCX, 15KB)

Download (PDF, 543KB)

Download (PDF, 11.95MB)

The post СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/soopshtenie-do-javnosta-2/feed/ 0
Јавен повик https://pehcevo.gov.mk/javen-povik-2/ https://pehcevo.gov.mk/javen-povik-2/#respond Thu, 02 Mar 2023 13:46:07 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7731 Јавен повик за пријавување на лица член на Управниот одбор во ЈКП „Комуналец“ Пехчево   Огласот може да го најдете на линкот подолу:

The post Јавен повик appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Јавен повик

за пријавување на лица

член на Управниот одбор во ЈКП „Комуналец“ Пехчево

 

Огласот може да го најдете на линкот подолу:

Download (PDF, 592KB)

The post Јавен повик appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/javen-povik-2/feed/ 0