„Со читање до лидерство“, ООУ ,, Ванчо Китанов ’’ – Пехчево беше домаќин на читачкиот караван

Денеска тимот на Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ заедно со актерите Амернис Нокшиќи и Гораст Цветковс

Настани

07 Септември
10 Јули
Фестивал на дувачки оркестри на/во Плоштад Пехчево