11-та Седница на Советот на општина Пехчево

Претседателот на Советот на Општина Пехчево, Стојче Стефановски донесе решение за свикување на единаесетата седн

Настани

07 Септември