Видео Галерија – Општина Пехчево https://pehcevo.gov.mk Општина препознатлива за сите Tue, 25 Oct 2022 11:46:21 +0000 mk-MK hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.5 Десетта седница на советот на општина Пехчево https://pehcevo.gov.mk/desetta-sednitsa-na-sovetot-na-opshtina-pehchevo/ https://pehcevo.gov.mk/desetta-sednitsa-na-sovetot-na-opshtina-pehchevo/#respond Tue, 25 Oct 2022 11:46:21 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7617 Врз основа на член 48 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02), и член 21 алинеја 5 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), ja свикувам десетата седница на Советот на општина Пехчево за ден 31.10.2022 година (понеделник). Десеттата седница на советот на општина Пехчево ќе се […]

The post Десетта седница на советот на општина Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>

Врз основа на член 48 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02), и член 21 алинеја 5 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), ja свикувам десетата седница на Советот на општина Пехчево за ден 31.10.2022 година (понеделник). Десеттата седница на советот на општина Пехчево ќе се одржи во просториите на ООУ ,,Ванчо Китанов,, – Пехчево, со почеток во 15:00 часот. За работа на седницата го предлагам следниот:

ДНЕВЕН РЕД

1.      Усвојување на записникот од деветтата седница на советот на општина Пехчево;

2.      Предлог одлука за усвојување на Годишен план за вработување во JKП ,,Комуналец,, – Пехчево за 2023 година;

3.      Предлог одлука за усвојување на анекс на годишната програма за работа на ООУ ,,Ванчо Китанов,, – Пехчево за учебната 2022/2023 година – Програма за работа во продолжен престој со ученици од различни паралелки и различни одделенија;

4.      Предлог одлука за давање на позитивно мислење за измени и дополнувања на Статутот на ООУ ,,Ванчо Китанов,, – Пехчево;

5.      Предлог одлука за одобрување на приоритетен објект по проектот ,,Поврзување на локални патишта,, финансиран со заем од Меѓународна банка за обнова и развој – Светска банка;

6.      Предлог одлука за усвојување на финансиски извештај за фестивалот на дувачки оркестри Пехчевски павловден 2022 година;

7.      Предлог oдлука за давање на користење движна ствар товарно возило Марка –  IVECO ИВЕКО за собирање на комунален отпад на ЈКП ,,Комуналец,, – Пехчево;

8.      Предлог одлука за формирање комисија за селекција за проверка на податоци по јавен повик за членови на управен и надзорен одбор во ЈКП ,,Комуналец,, – Пехчево;

9.      Предлог одлука за усвојување на годишен план и програма за работа на фудбалска школа на подрачјето на општина Пехчево;

10.  Предлог одлука за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Пехчево и општина Берово – овластен проценител на недвижен имот;

11.  Предлог одлука за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Пехчево и општина Берово – овластен градежен инспектор;

12.  Барања од граѓани;

13.  Советнички прашања;

                14. Тековни активности;

The post Десетта седница на советот на општина Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/desetta-sednitsa-na-sovetot-na-opshtina-pehchevo/feed/ 0
Потпишување на договор за изградба на ул. „Индустриска“ – Пехчево https://pehcevo.gov.mk/potpishuvane-na-dogovor-za-izgradba-na-ul-industriska-pehchevo/ https://pehcevo.gov.mk/potpishuvane-na-dogovor-za-izgradba-na-ul-industriska-pehchevo/#respond Fri, 09 Sep 2022 08:16:51 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7612 Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски денеска беше во посета на Општина Пехчево и оствари средба со Градоначалникот на Општина Пехчево Александар Китански. На средбата беше потпишан Договорот за Реконструкција на улица „Индустриска“ во Пехчево, согласно Проектот за поврзување на локални патишта кој се финансира со заем од Меѓународна банка за обнова и развој […]

The post Потпишување на договор за изградба на ул. „Индустриска“ – Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски денеска беше во посета
на Општина Пехчево и оствари средба со Градоначалникот на Општина Пехчево
Александар Китански. На средбата беше потпишан Договорот за Реконструкција
на улица „Индустриска“ во Пехчево, согласно Проектот за поврзување на локални
патишта кој се финансира со заем од Меѓународна банка за обнова и развој и
Светска Банка и имплементиран од страна на Министерството за транспорт и
врски.

По потпишувањето на Договорот треба да се отпочне во најскоро време и
со градежните работи на улица „Индустриска“ и истата ќе добие нов, современ
изглед, со што се подобрува патната инфраструктура во градот Пехчево.
На средбата беше разговарано за понатамошните активности кои ги
планира Градоначалникот на Општина Пехчево Алекснадар Китански во однос на
подобрувањето на патната инфрструктура во градот Пехчево и селските населби
се со цел на граѓните да им се овозможи да живеат во една современа и
урбанизирана општина.

The post Потпишување на договор за изградба на ул. „Индустриска“ – Пехчево appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/potpishuvane-na-dogovor-za-izgradba-na-ul-industriska-pehchevo/feed/ 0
ФЕСТИВАЛ НА ДУВАЧКИ ОРКЕСТРИ ПЕХЧЕВО2022 https://pehcevo.gov.mk/festival-na-duvachki-orkestri-pehchevo2022/ https://pehcevo.gov.mk/festival-na-duvachki-orkestri-pehchevo2022/#respond Fri, 01 Jul 2022 09:39:26 +0000 https://pehcevo.gov.mk/?p=7556 ФЕСТИВАЛ НА ДУВАЧКИ ОРКЕСТРИ – ПЕХЧЕВО 2022 АГЕНДА 13 ЈУЛИ – СРЕДА 12:00 – 12:15 – Отварање на Етно саемот – „Пехчевски Павловден“ 12:15 – 12:30 – Доделување на благодарници на крводарителите од Општина Пехчево 12:30 –12:35 – Детска градинка „7 Септември“ – Пехчево 12:35 – 12:50 – Културно уметничкото друштво „Јане Сандански“ – Пехчево […]

The post ФЕСТИВАЛ НА ДУВАЧКИ ОРКЕСТРИ ПЕХЧЕВО2022 appeared first on Општина Пехчево.

]]>
ФЕСТИВАЛ НА ДУВАЧКИ ОРКЕСТРИ – ПЕХЧЕВО 2022

АГЕНДА

13 ЈУЛИ – СРЕДА

12:00 – 12:15 – Отварање на Етно саемот – „Пехчевски
Павловден“
12:15 – 12:30 – Доделување на благодарници на крводарителите
од Општина Пехчево
12:30 –12:35 – Детска градинка „7 Септември“ – Пехчево
12:35 – 12:50 – Културно уметничкото друштво „Јане Сандански“ –
Пехчево
12:50 – 13:05 – Национална установа Центар за култура „ Никола
Јанков Вапцаров“ – Делчево

13:05 – 13:30 – Културно уметничко друштво „Искрици“ –
Благоевград – Република Бугарија
13:30 – 13:45 – КУД „Гоце Делчев“ и „Тернипе МК“ – Делчево
13:45 – 14:00 – Здружение на инвалидски пензионери – Штип
14:00 – Црковен ручек
14:00 – 14 :15 – Здружение фолклорна група „Копачка“, село
Драмче, Делчево
14:15 – 14:30 – Тамбурашки оркестар „Пензионер“ од Здружението
на пензионери Свети Николе
14:30 – 14:45 – Играорна група – Здружение на граѓани
( пензионери ) – Куманово
14:45 – 15:00 – Здружение на граѓани „Распеани штипјани“ од
Штип
15:00 – 15:15 – КИЦ Романса – Македонска Каменица
15:15 – 15:30 – Центар за култура „Бели Мугри“- Кочани
15:30 – 15:45 – Браќа Трајановски – село Панчарево
15:45 – 16:15 – КУД Димитар Беровски – Берово и Староградски
окестар – Берово
16:15 – 16:30 – Здружение на пензионери – „Малешевска китка“ –
Пехчево

20:00 – 22:00 – Дувачки оркестар „Чоровци“ – с. Црник, Пехчево –
концерт

22:00 – 00:00 – Настап на групата „Free Ballin“ – концерт

14 ЈУЛИ – ЧЕТВРТОК

21:00 – 23:00 – Дувачки оркестар „Старс Бенд“ – Кочани – концерт
23:00 – 01:00 – Јоце Панов – концерт
01:00 – 03:00 – Dj Jovan Vanja

15 ЈУЛИ – ПЕТОК

21:00 – 23:00 – Дувачки оркестар „Сенад Бенд“ – Берово – концерт

23:00 – 01:00 – Sale Pevac & Friends – концерт

01:00 – 03:00 – Dj Fico и Dj Guardian

16 ЈУЛИ – САБОТА

19:30 – 20:30 – Детски фестивал „Поточиња“

20:30 – 21:00 – Настап на млади локални пеачи
– Миа Марковска – „Македонско девојче“ ( пеење и свирење );
– Лео Лазаров сплет од песните: „Не се бели Маре мори“ и
„Сношто сакав да ти дојдам“ ( свирење );
– Мрија Тренчевска ( свирење ) и Максим Ѓорѓиевски ( пеење )
– „Јовано Јованке

21:00 – 23:00 – Дувачки оркестар „Уска – Кан“ – Берово – концерт

23:00 – 01:00 – DNK – концерт

01:00 – 03:00 – Brass Brothers

17 ЈУЛИ – НЕДЕЛА

08:30 – ТРКА ОД БЕРОВО ДО ПЕХЧЕВО 10КМ

The post ФЕСТИВАЛ НА ДУВАЧКИ ОРКЕСТРИ ПЕХЧЕВО2022 appeared first on Општина Пехчево.

]]>
https://pehcevo.gov.mk/festival-na-duvachki-orkestri-pehchevo2022/feed/ 0
Video galerija 1 https://pehcevo.gov.mk/video-galerija-1/ Sun, 28 Dec 2014 16:03:35 +0000 http://pehcevo.gov.mk/?p=3244 The post Video galerija 1 appeared first on Општина Пехчево.

]]>

The post Video galerija 1 appeared first on Општина Пехчево.

]]>