Вести
час
 • Дневен ред на триесетата седница на Советот на општина Пехчево
 • Градоначалникот Тренчовски изврши увид во досегашниот тек на изградбата на улиците во село Робово
 • Извршена е целосна реконструкција на внатрешноста на ООУ.„Ванчо Китанов“ и подрачните училишта во Општина Пехчево
 • Потпишан договорот за реконструкција на Црнодолски водопад на Туристичката населба Равна река во Пехчево
 • Во пехчевското село Робово започна изградбата на улицата бр.2, а се врши и доградба на трпезарјата на детската градинка во Пехчево
 • Дневен ред на дваесет и девета седница на Советот на општина Пехчево
 • Општинскиот кризен штаб во Пехчево со нови мерки и препораки
 • Дополнителни превентивни мерки донесе Кризниот штаб во Општина Пехчево
 • Честитка од градоначалникот Драган Тренчовски по повод големиот христијански празник Велигден
 • Фирми кои ќе вршат достава на територијата на општина Пехчево, за време на велигденските празници
 • Донесени се нови мерки и препораки од Општинскиот кризен штаб во Пехчево
 • СООПШТЕНИЕ – Барање за он-лајн продажба за време на полициски час
 • Состанок на општинскиот кризен штаб во Пехчево. Донесени се нови мерки на ниво на општината
 • СООПШТЕНИЕ – Барање за он-лајн продажба за време на полициски час
 • ОПШТИНА ПЕХЧЕВО ПРОДОЛЖУВА СО ЗАЈАКНАТИ МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД COVID 19
 • Формирани мобилни тимови за помош на сите стари и изнемоштени лица во општина Пехчево
 • Во Пехчево промовирани делата на поетесата Светлана Босилкова Далевска
 • Потпишан Меморандумот со Владата за изградба и реконструкција на улици во градот Пехчево
 • Дневен ред на дваесет и осма седница на Советот на општина Пехчево
 • Одлука за не спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ ЛУПД за поставување на фотоволтаични панели за производство на електрична енергија

Вести

Дневен ред на триесетата седница на Советот на општина Пехчево

Врз основа на член 48 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02), и член 21 алинеја 5 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.06/2016 и 05/2019), ja свикувам 30-та седница на Советот на опш... Повеќе

Општина Пехчево © 2013 - Сите права се задржани.

Изработил Сашко Павловски